หัวข้อที่น่าสนใจ

Wellfine HES

Wellfine HES ย่อมาจาก(Wellfine Head End System) เป็นระบบบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยที่ผู้ใช้งานสามารถดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้แบบ Real-Time ดูภาพรวมการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน แต่ละเดือน จนถึงแต่ละปี

เรียนรู้เพิ่มเติม
Energy-Z meter

สมาร์ทมิเตอร์อัจฉริยะ ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์องค์กรยุคดิจิทัล สามารถช่วยในการ Monitor การใช้ไฟฟ้าออนไลน์

เรียนรู้เพิ่มเติม
System Infrastructure

บริการแบบครบวงจรสำหรับโซลูชั่นเครือข่ายและความปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม